Kirkegårde og præstegårde

KILDELUNDEN ApS har mange års erfaring og tilbyder totalservice indenfor ude miljøet, både hvad angår kirkegårdsanlæg og anlæg omkring præstegårde.

Vi udfører opgravning til kistebegravelser, vinterdækning af gravsteder, vikarjobs efter nærmere aftale og udarbejdelse af idéoplæg/skitseforslag i samarbejde med landskabsarkitekt.

Ligeledes deltager vi gerne i møder for at vejlede i de opgaver, der er, i forbindelse med pleje, vedligehold, renovering og nyanlæg på kirkegårde og ved præstegårde.

Galleri